UVJETI OTKAZIVANJA REZEERVACIJE
OVI UVJETI ODREĐUJU KAKO POSTUPATI U SLUČAJU OTKAZIVANJA REZERVACIJE:
• MOLIMO, IMAJTE NA UMU DA SE U SLUČAJU OTKAZIVANJA REZERVACIJE SVE DO 30 DANA PRIJE DATUMA DOLASKA, NE NAPLAĆUJE NAKNADA.
• MOLIMO, IMAJTE NA UMU DA SE U SLUČAJU OTKAZIVANJA REZERVACIJE KASNIJE ILI U SLUCAJU NEDOLASKA, NAPLAĆUJE UKUPAN IZNOS REZERVACIJE.