Ljubuški je još jedno drevno naselje u prostranoj kamenoj i brdovitoj zapadnoj Hercegovini u kojem brojna arheološka nalazišta svjedoče o prisustvu Ilira i Rimljanja na Trebižatu prije dolaska Slavena.
Gornji dio toka rijeke Trebižat bogat je pastrvama, a poznat je po prekrasnom slapu Kravica, koji je 5 km udaljen od Ljubuškog. Donji dio toka je bogat šaranima i jeguljama.

UDALJENOST: 30km