U sklopu hotela nalazi se i rent a car agencija sa širokom paletom vozila na rapolaganju.